top of page

Hvordan vi arbeider

Vårt formål er å følge med barnas sosiale og skolemessige utvikling. Vi ønsker å sikre at når de
forlater Håpet som tenåringer, vil de være forberedt på hva som møter dem og være rustet til å
jobbe for å oppfylle drømmene sine.

Banner pagina - Metodologia.png
Banner pagina - Metodologia 1.png

Barn

6 til 10 år

Når barna starter på Håpet ser vi at de har ulike sosiale og kulturelle sårbarheter.

I denne sammenhengen er barn i alderen 6 til 10 inkludert i aktiviteter som:

- Kunnskapsverksted

- Medborgerskap

- Fremmedspråk

- Kunstterapi og resiliens

- Hjernetrim

- Alternativt kjøkken

Vi merket en forbedring i utviklingen og livskvaliteten til barna, både i skole-, atferds- og sosialt miljø.

botão +.png
botão +.png
botão +.png
botão +.png
botão +.png
botão +.png

Tenåringer

11 til 15 år

I denne perioden jobber vi med utvikling av autonomi, ansvar og kritisk tenkning.

Fra de er 11 til 15 år deltar tenåringer i aktiviteter som:

- Seksualitet og narkotika

- Fremmedspråk

- Hjernetrim
- Medborgerskap

- Alternativt kjøkken

- Personlig og faglig utvikling

Vi ser et godt resultat hos denne gruppen der de tilegner seg en variasjon av kunnskap for sin personlige og profesjonelle utvikling, større ansvar og der de er mer bevisste og klar over sine rettigheter og plikter.

botão + 1.png
botão + 1.png
botão + 1.png
botão + 1.png
botão + 1.png
botão + 1.png
Banner pagina - Metodologia 2.png
bottom of page