top of page

Aktiviteter

I tillegg til fritids- og utdanningsaktiviteter jobber vi også med å styrke familiebåndene og familiens beskyttende funksjon.
Noen av våre aktiviteter på Håpet er: 

botão +.png

Psykososial hjelp

Aktiviteter og oppfølging av familier gjennom hjemmebesøk, sosial og psykologisk omsorg, veiledning, individuell bistand og henvisning til offentlige og private tjenester.

Kunnskapsverksted

Her jobber vi med deres individuelle og familiens historier og erfaringer og har som mål å gjøre dem i stand til å overvinne vanskeligheter og hjelpe dem i sin egen utvikling.

Assistência Psicossocial
Oficina d Conhecimento
detalhe 1.png

Medborgerskap

Temaer som medborgerskap, egne meninger, dramatisering, debatter, samtale, rekreasjon og sport.

Barn og ungdom jobber med viktigheten av å være en samvittighetsfull, etisk og verdig innbygger i samfunnet. Det åpner for diskusjon om sameksistensregler, respekt for andre, politisk bevissthet, verdsettelse av arv og miljøbevissthet.

Alternativt kjøkken

Sammen med ernæringsspesialisten vår lærer barna og ungdommen om sunne matvaner og lærer sunne og næringsrike oppskrifter. Mange av disse tar dette med seg hjem og lærer det videre til flere i familien.

Construindo Cidadãos
Cozinha Alternativa

Kunstterapi og resiliens

Resiliens handler om å klare seg bra på tross av erfaringer med, og/eller opplevelser av relativ stor risiko. Psykologen bruker kunstterapi for å jobbe med bana på ulike områder i livet for å klare seg best mulig videre.

Seksualitet og narkotika

Psykologen jobber med ungdommen med diskusjonsgrupper om tema som omhandler seksualitet og narkotika. Barne- og ungdomsgraviditet er et stort problem i Brasil, det samme gjelder narkotikabruk og virksomhet. Det er viktig å prate om dette og at ungdommen får kunnskap om dette.

Arteterapia e Resiliência
Sexualidade e Drogas

Hjernetrim – SUPERA metoden

En egen metode med hjernetrim som jobber med alle de ulike delene av hjernen til barna og ungdommen.

Fremmedspråk

Håpet har sin egen engelsklærer. Barna får fra de begynner på Håpet undervisning i engelsk, i motsetning til skolen der de ikke begynner med engelsk før i 5. klasse.
Det er ikke mange som snakker bra engelsk i Brasil, så ved å lære seg dette vil mange dører åpne seg for dem.

Método Supera

Personlig og profesjonell utvikling

Her jobber vi med ungdommen opp mot at de i framtiden skal inn på arbeidsmarkedet. Hva er drømmene deres og hvordan kan de oppnå dem? Hvordan skrive en CV, oppføre seg på et jobbintervju ol. Det er mange ting de skal forberede seg på.

Ulike verksted

For de voksne har vi ulike aktiviteter. For tiden har vi kurs i manikyr og pedikyr, noe som er veldig populært blant brasilianere og som ganske enkelt kan gi dem en liten inntekt.

Desenvolvimento Pessol e Profissional
detalhe 3.png
Língua Estrangeira
Oficina de Capacitação Profissional
bottom of page