hapet logo.png
 • Facebook - Black Circle
 • Instagram - Black Circle
 • YouTube - Black Circle

OM OSS

PROSJEKTET HÅPET, BARN OG FAMILIE

 

Mitt navn er Tine H-E. Andreassen Lopes og er fra Bergen. Den 24 november 2003 startet jeg opp Prosjektet Håpet, Barn og Familie i Brasil.

Da jeg skulle starte prosjektet var hovedtanken å forhindre at barna havnet på gaten. Ved å gripe tak i problemene i hjemmet, øker sjansene for å lykkes. Det kreves i dette tilfellet mindre ressurser i og med at barna har et hjem og foreldrene tar sin ”del” av ansvaret.


I nærområdet er det store problemer som alkohol- og narkotikamisbruk. Problemene følger hverandre, slik at kriminaliteten og arbeidsledigheten blir høy. Mange ungdommer har lite å ta seg til, lite eller ingen skolegang og de driver ofte gatelangs. Tanken er å forebygge dette. Barna på dagsenteret følges opp gjennom hjelp til skolegang og oppfølging i hjemmet. Vi gir dem dermed et håp om at en bedre fremtid finnes!

I dag har vi et maks antall barn på 100. Vi ønsker å kunne følge opp hvert enkelt barn, og tar derfor ikke inn ubegrenset. Andre prosjekter har kapasitet til å ta inn flere barn. De legger vekk fokus på utdanning og konsentrerer seg heller om et større aktivitetstilbud. Dette er vel og bra, men hjelper lite når barna senere skal stå på egne ben.

Den 24.november 2003 åpnet prosjektet Håpet, Barn og Familie. De 8 første barna og familiene deres fikk gladmeldingen om plass, og sammen med lærer, en barnehagetante og en kokk begynte vi det nye eventyret…


Dagene starter kl 07.00. Vi servere til sammen fem måltider hver dag. Dagen går med til lek, undervisning i form av lekselesning, forbredelse til prøver, hjelp i vanskelige fag, håndarbeid, psykologgrupper ol. Skoledagen er delt i to, med formiddags- og ettermiddagsskole, noe som betyr at det bare er to- og treåringene som er her hele dagen, mens de andre er her halv dag. Kl 17.00 avsluttes dagen, og barna blir hentet av sine foreldre.

Senteret kan etterhvert tilby barna en rekke ulike aktiviteter. Vi har ansatt flere pedagoger. Disse hjelper barna bl.a med lekser, forberedelse til prøver og vanskeligheter elevene har på skolen i tillegg til en god del andre aktiviteter. En del av elevene har store individuelle problemer og får undervisning en-til-en eller i grupper på to eller tre. I tillegg til ”vanlig” undervisning arbeider de mye med ulike prosjekter og vi har bl.a klart å innføre en flott lesekultur blant barna der de synes det er gøy å lese.

Vi har til tider flere frivillige som kommer for å undervise i ulike språk som engelsk, italiensk og spansk.


Vi har en sosionom og en psykolog som arbeider med familiene og som bl.a. veileder og orienterer familier i forhold til diverse rettigheter de har til ulike trygder, i jobbsammenheng, med familieproblemer osv. Mange av mødrene som har deltatt i disse gruppene eller som har fått veiledning har kommet seg ut i arbeid eller klarer å tjene penger på håndarbeidet sitt.

Idrett er en også en viktig del av hverdagen på senteret der barna har faste aktiviteter som friidrett, capoeira, sirkus-aktiviteter, bordtennis etc.

Lek er også en viktig del av hverdagen der barn får være barn og leke og ha det kjekt uten bekymringer.

For og få plass ved prosjektet må foreldrene dokumentere at barna deltar i den offentlige skolen. Også i Brasil er det obligatorisk skolegang, men desverre blir mange holdt igjen hjemme for å jobbe eller passe yngre søsken. I disse tilfellene hjelper vi dem med mat, klær og annet som trengs slik at ungene kan fortsette med studiene. Flere mødre har ikke hatt mulighet til å arbeide pga barna. I flere av de tilfellene hvor barna har fått plass på senteret har mødrene kommet seg ut i jobb, og situasjonen har blitt betraktelig bedre i hjemmet.

Jeg har selv startet dette prosjektet og driver det på eget initiativ. Jeg har valgt å holde meg utenfor store organisasjoner, blant annet på grunn av de store administrative kostnadene. Det at jeg driver for meg selv, gjør at det også blir lettere å arbeide for det jeg føler det er størst behov for i det området jeg bor i.

Det er selvfølgelig ikke lett å drive alene, ikke minst med tanke på det økonomiske. Til nå har det vært arrangert mange innsamlinger, veldedighetsmiddager, basarer, loppemarkeder o.l. i Norge. Jeg har vært rundt og snakket med kjente og ukjente, vært i media og har på den måten formidlet mitt budskap. Etterhvert vil jeg å få et større og bredere kontaktnett, og med det øke inntektene. Dermed vil jeg i fremtiden kunne nå ut til flere trengende. Vi er avhhengige av all den hjelpen vi kan få!

AKTIVITETER

 

 • Lese- og skrivehjelp

 • Hjelp til problemer barna har på skolen

 • Dataundervisning

 • Ulike språk

 • Kunst og håndverk

 • Idrett

 • Dans/teater/musikk

 • Capoeira

 • Psykologgrupper

 • Utflukter

 • Lek

Hver dag blirdet servert fem måltider på dagsenteret.  I tillegg mottarfamiliene donasjoner av ulike matvarer. 

SE VIDEOEN OM PROSJEKTET